יום שלישי, 19 באוקטובר 2010

In our new house

as soon as We have a new place to live, I need a broom!